CAREER

ตำแหน่งพนักงานขาย

รายละเอียดของงาน

 • เปิดการขาย สร้างฐานลูกค้าใหม่
 • รักษายอดลูกค้าเดิม
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมส่วนที่รับผิดชอบ

สถานที่ปฎิบัติงาน

 • กรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก

หมายเหตุ : บริษัทฯจะพิจารณารับพนักงานขายต่างจังหวัดเฉพาะคนที่มีบ้านพักอาศัยในพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 22-30 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รักงานขาย-บริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และตั้งใจจริง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • เงินรางวัลพิเศษ
 • ค่าน้ำมันรถยนต์

 

Contact Us

AMERICAN PETROCHEMICAL (THAILAND) CO., LTD.

71/237 Bangwaek Rd. ,Bangphai ,Bangkhae ,Bangkok 10160

0-2496-0211-13, 0-2887-2881

0-2496-0214

sales@americanpetro.co.th

Mon - Fri: 8:30 - 17:00

Office Location

Social